En del af Odsherred Kommune
Økonomi
Pengesedler

Plejeboliger på Plejecenter Solvognen administreres af VAB. Du indgår lejekontrakt med boligselskabet. og afholder selv udgifter til el, varme, kost, medicin, tøjvask med mere

Hvad koster en bolig

Boligen er på 64 m2 og har to rum.

Husleje 5.763
Aconto varme 700
Aconto vand 250
I alt 6.713

Indskud 21.800

Ud over betaling for husleje, el, vand med mere tilbydes der forskellige servicepakker. Servicepakkerne indeholder blandt andet toiletpapir, rengøringsmidler samt fuld forplejning. Ved indflytningen aftales hvilke ydelser, du ønsker. Der bliver udfyldt et aftaleskema, som godt kan ændres senere. Alle ydelser betales månedsvis forud og opkræves via pensionen. Taksterne er fastst af kommunen og reguleres hvert år.

Vi anbefaler, at der aftales en PBS-ordning på de faste udgifter. Personalet varetager ikke administration af din økonomi. Pårørende og /eller en økonomisk værge må hjælpe dig, hvis du ikke selv kan varetage ansvaret for din økonomi.

Pension

Når du flytter på plejecenter udbetales pensionen som tidligere. Reglerne for personlig tillæg er uændrede.

Beregningen og udbetalingen af pensionen afhænger af, om du er enlig eller gift, og om begge ægtefæller skal flytte på plejecenter. For enlige pensionister sker der ingen ændringer i forhold til tidligere. For ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle flytter, beregnes pensionen derimod fremover for begge ægtefæller, som hvis de var enlige. 

Du kan læse mere om pension og tillæg på kommunens hjemmeside

Gratis ydelser

Der er også gratis ydelser, når du bor på et plejecenter fx:

  • forbindingsmateriale og produkter til sårbehandling (råd og vejledning ydes af personalet)
  • behandling hos praktiserende fysioterapeut og ergoterapeut (efter gældende regler)
  • personlige hjælpemidler, fx kørestol og rollator (søges individuelt)
  • inkontinensprodukter (brug af bleer), der er bevilget efter Serviceloven § 112
  • bistand til ansøgning af hjælpemidler (ydes af personalet)
  • rengøring af din bolig*

*Der er ansat husassistenter til at varetage den almindelige rengøring. Du får gjort rent i din bolig hver anden uge, da denne ydelse følger kommunens kvalitetsstandard for hjemmeboende ældre. Der skal betales for rengøringsartikler (fx via servicepakken). Der foreligger regler om, hvilke midler det er tilladt at benytte. Pårørende er velkommen til at supplere rengøringen, alt efter dine behov og ønsker.