En del af Odsherred Kommune
Centerråd

Det lokale råd består af fem medlemmer fordelt mellem beboer, pårørende og plejepersonale.

Centerrådet fungerer som et dialogforum mellem centrets ledelse, beboerne og de pårørende. Centerrådet har til formål at fungere som et forum for dialog mellem kommunen – brugerne – pårørende om deres hverdagsliv, udvikling og ideer. 

Der er valg til rådet gang årligt.