En del af Odsherred Kommune
Hverdagen

Når du bor på et plejecenter, er det fordi du har behov for hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp

Plejen på plejecenter Solvognen tilrettelægges ud fra dine ønsker og færdigheder. Der arbejdes ud fra ønsket om at udbygge eller bevare færdigheder samt lindrende behandling. Du får en til to kontaktpersoner, det er kontaktpersonernes ansvar, i samarbejde med dig, at planlægge hverdagen og den tildelte hjælp. Du vil også have et tæt samarbejde med vores fast tilknyttede centersygeplejerske og vores basis sygeplejerske.

I samarbejde med dig og dine pårørende udarbejdes der er en døgnrytmeplan, som beskriver de aftaler, der er indgået mellem dig og kontaktpersonerne. Denne døgnrytmeplan er medvirkende til, at der skabes kontinuitet og tryghed i din hverdag og tager udgangspunkt i din livshistorie.

En central del i hverdagen er at skabe det gode måltid. Det imødekommer vi ved blandt andet at have en madklub om mandagen, hvor maden tilberedes sammen. Dette foregår på skift i de fire huse. Hver fredag, er der fredagscafé, hvor alle beboere samles i vores café. Her bliver der ofte grillet og al mad laves fra bunden af. Ind i mellem er der sang og musik til. 

Med udgangspunkt i Eden principperne griber vi ofte nuet og laver spontane ting.

Medarbejderne er i så stor udstrækning som muligt sammen med beboerne. De deltager og ansporer til, at der er et socialt liv på plejecentret, det vil sige dit hjem. Vi ønsker, at skabe "de gamles hjem" anno 2018.

Medarbejderne er engagerede, arbejder teamorienteret, er ansvarlige, tålmodige og har mod og vilje til at du tager beslutningerne.