En del af Odsherred Kommune
Mål og visioner

Solvognens kultur er at du som beboer skal have lov til – og mulighed for – at vælge dit eget liv udfra egne livskvaliteter. Vi har aktiviteter ud af huset i det omfang du selv ønsker og kan klare

Vi vægter at hverdagen skal være fleksibel, så du selv bestemmer døgnets rytme.

Vision

Plejecentret Solvognen - lys, liv og varme i fællesskabet

Mission

Vi skaber positive oplevelser i dialog med beboerne/brugerne

Værdier

Begejstring, tillid og værdsættelse

Eden Alternative

Vi arbejder med Eden Alternative, hvor vores kerneopgave er at modvirke ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed.

  • At modvirke ensomhed er at invitere den enkelte beboer ind i det sociale fællesskab.
  • At modvirke kedsomhed er at vores beboere aktivt deltager i hverdagen, tilpasset den enkeltes ressorucer og formåen.
  • At modvirke hjælpeløshed er at være aktivt deltagende med sin egenomsorg så længe som muligt.

Vi ønsker at skabe et hjem, som gør livet værd at leve, hele livet. Det handler om at være længst muligt i eget liv, hvilket betyder, at vi ændrer vores indsats fra at være almindelig pleje til at hjælpe dig til en større grad af selvhjulpenhed. Det giver mulighed for, at du kan vokse og gro. Eden Alternativ bygger på indflydelse på eget liv, respekt for forskelligheder, medmenneskelighed i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. Værdierne er, efter Eden Alternativ, respekt og omsorg med dig i centrum.

Vi skal ændre opfattelsen af at blive gammel fra et fokus på sygdom og funktionstab til, at vi udvikler os hele livet. Der skal være en livsbekræftende og helhedsorienteret tankegang bag vores tilgang til de ældre, som altid skal mødes ligeværdigt og anerkendende.